Odevzdání 2. verze RP

Do 8. 4. 2018 odevzdejte 2. verzi vaší ročníkové práce, kterou budete v týdnu od 9. 4. konzultovat s vedoucím práce. Tato verze by již měla být téměř finální.
Detaily odevzdání a další informace najdete zde.